Hva man kan finne på en naturfagssal etter mange år og mange ansatte

Mens HVL er knappe 5 år som institusjon, så lærerutdanningen en arvtager av lærerutdanningen i Bergen tilbake til 1953. Faktisk kan man si at barnehagelærertdanningen er fra 1948.

Ved alle utdanningsinstitusjoner er det normalt at det samles utstyr og eksemplarer til bruk i forskning og undervisning. Normalt sett vil slikt være i skuffer og skap i et system som minst en kjenner til, men naturfagsgruppen ved HVL har blitt flyttet rundt en del. Sist var det flyttingen fra Landås til Kronstad. I den samme perioden har der vært utskiftninger av personalet grunnet naturlig avgang. Dermed har ikke noen tømt den esken under bordet innerst på forberedelsesrommet frem til nå. Og hvilke funn er det man gjør, jo en eske med insekter på sprit!

Isesken med insekter på sprit. Den var så gammel at jeg måtte være forsiktig slik at den ikke løste seg opp i hånden min. Heldigvis fikk jeg omlastet alt til et av skapene.

Blant alle insektene var der også et pattedyr!

Lille her spissmus! Jeg har for øvrig ingen aning om det er herr eller fru spissmus.

Nå er det ikke en del av det jeg vil ta i bruk i mine tema her på høgskulen, men det er jo litt gøy å finne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.