Nye podcaster fra Forum for vitenskap og demokrati – Ivar Hippe og angrepet på velferdstaten

Vi har endelig kommet i gang igjen i forumet. Så nå har jeg nye podcaster å poste. Både et intervju og foredrag med debatt. Masse interessant her.

Fra forumets egne sider og reklame for arrangementet kan man lese:

Ivar Hippe: Korstoget mot velferdsstaten

Hva var tanken med alle reformene, og hvor kom kunnskapen fra? Se opptak fra møtet med Ivar Hippe her.

 siste tre-fire tiårene er politisk-demokratiske ordninger i mange sammenhenger blitt erstattet av markedsløsninger og privat konkurranse. Resultatet har vært økende forskjeller, svekkede velferdsordninger, mer utrygge arbeidsforhold. Hva var tanken med alle disse reformene, hvor kom kunnskapene fra?

I sin siste bok har Ivar Hippe gitt et tidsbilde av den markedsradikale eller «nyliberale» bevegelsen, slik den er organisert i et internasjonalt nettverk av tenketanker. Gjennom deltakelse på konferanser og intervjuer med ledende skikkelser har han avdekket et politisk maskineri utenfor partiene, og vist konsekvensen i det ideologiske engasjementet som ligger til grunn og de økonomiske interessene som står bak. 

Ivar Hippe har bakgrunn som journalist, forfatter og konsulent. Han har bl.a. vært politisk rådgiver for LO-leder Valla, og sjefredaktør for magasinet Økonomisk Rapport. I år er han aktuell med boken Korstoget mot velferdsstaten. På innsiden av nyliberale tenketanker

Møteleder:  Anders Johansen

Først intervjuet Anders Johansen hadde med dagens person, Ivar Hippe:

Og så selve foredraget med påfølgende debatt:

Og siden vi fortsatt er i coronatider så kunne vi ikke ha mer enn 20 personer i salen, så alt ble strømmet via Bergen Globals youtube-kanal, og dermed kan du også se arrangementet:

Parsell 26 – et forsøk

Vi skrev oss opp i fjor, men forventet at parsellen skulle la seg vente på. Heldigvis fikk vi en allerede i år, så vi satte i gang. Dessverre uten en riktig plan.

Vi ble tildelt parsell nummer 26. Dette er en såkalt halv parsell som vil si at vi skal ha 20 kvadratmeter å dyrke på. Vår parsell er i et område hvor kommunen måtte inn for å drenere jorden. For mens denne delen av Storetveitmarken ikke er en myr, så er det hakket før. Hadde det vært faktisk våtmark, så hadde jeg protestert på denne bruken. For da hadde det vært bedre steder å dyrke opp. Alt for mye av våtmarkene i landet har måtte vike til bygg og dyrket mark. Det er ikke noe jeg vil være med på.

Toppe gartneri, et av de få stedene i Bergen som kan fortsatt gå under hedersbetegnelsen “planteskole”.

Som dere ser var parsellen et blankt ark. Det er meningen, men i eldre parsellområder så er det alltid rester fra tidligere parsellhavere. Vi fikk litt materialer fra noen som holdt på å avvikle sin hele parsell noen meter bortenfor. Dette gav oss noe å starte med slik at vi fikk ned de tingene vi hadde tatt med fra forgrodde spirer både hjemmefra og Toppe gartneri.

Kommende potet åker.

Der var noen ting vi ville få i gang denne første gangen, og det var poteter og bladkål. Så vi fokuserte på dem sammen med litt gulrøtter og løk.

En liten bolig for kålplantene våre.

Hva som var vellykket og hva som har vært en fiasko kommer i senere innlegg.

AI flooding the flood research

Endelig en ny podcast fra Bjerknessenteret. Denne gangen intervjuer Stephen Outten og jeg Jenny Hagen, PhD-student på Geofysisk institutt, om hvordan hun sammen med gruppen sin bruker maskinlæring til å forbedre flomvarsler og hvordan flommer vil opptre, også i fremtiden når vi har mer voldsomme regnhendelser.