AI flooding the flood research

Endelig en ny podcast fra Bjerknessenteret. Denne gangen intervjuer Stephen Outten og jeg Jenny Hagen, PhD-student på Geofysisk institutt, om hvordan hun sammen med gruppen sin bruker maskinlæring til å forbedre flomvarsler og hvordan flommer vil opptre, også i fremtiden når vi har mer voldsomme regnhendelser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.