The unknown costs with afforestation

The March episode of the Bjerknes centre podcast is about afforestation. There are several benefits related both to climate and to wildlife by planting forest and especially letting forest reclaim the landscape, but there are hidden costs. One example is the afforestation project i China were they have over 30 years planted an area on the size of Belgium. In this project they have discovered that the trees are using much more water than the landscape it replaced, so there are problems with the water level downstream. Another example is how the forest alters the albedo of the high latitudes in the northern hemisphere.

Priscilla Mooney, a NORCE researcher and a member of the Bjerknes centre got interviewed by Stephen Outten and me. As normal it is Stephen that bears the brunt of our side.

The conclusion is that the best we can do is to leave the current forests as they are and be very careful in helping the forests reclaim the area that we have stolen from them the last 100 or more years.

Hva man kan finne på en naturfagssal etter mange år og mange ansatte

Mens HVL er knappe 5 år som institusjon, så lærerutdanningen en arvtager av lærerutdanningen i Bergen tilbake til 1953. Faktisk kan man si at barnehagelærertdanningen er fra 1948.

Ved alle utdanningsinstitusjoner er det normalt at det samles utstyr og eksemplarer til bruk i forskning og undervisning. Normalt sett vil slikt være i skuffer og skap i et system som minst en kjenner til, men naturfagsgruppen ved HVL har blitt flyttet rundt en del. Sist var det flyttingen fra Landås til Kronstad. I den samme perioden har der vært utskiftninger av personalet grunnet naturlig avgang. Dermed har ikke noen tømt den esken under bordet innerst på forberedelsesrommet frem til nå. Og hvilke funn er det man gjør, jo en eske med insekter på sprit!

Isesken med insekter på sprit. Den var så gammel at jeg måtte være forsiktig slik at den ikke løste seg opp i hånden min. Heldigvis fikk jeg omlastet alt til et av skapene.

Blant alle insektene var der også et pattedyr!

Lille her spissmus! Jeg har for øvrig ingen aning om det er herr eller fru spissmus.

Nå er det ikke en del av det jeg vil ta i bruk i mine tema her på høgskulen, men det er jo litt gøy å finne.

Einar Ólason om neXtSIM – The next generation of ice forecast

Jeg har glemt å poste denne, en podcast med Einar Ólason og Stephen Outten om neXtSIM, den neste generasjons ismodell. Denne skal hjelpe oss med å forutsi hva som skjer med de store isdekkene, ikke minst i Arktis.


Kvanteeffekter i biologi

Jeg fikk anbefalt av Google en artikkel jeg tenkte var bare tull, Do quantum effects play a role in consciousness ? Dette er en typisk overskrift som skaper klikk og som lokker inn folk som er desperat etter å forklare, og forsvare, fri vilje. For kvanteeffekter, og spesielt Heisenbergs usikkerhetsprinsipp blir ofte tatt inn av lekfolk på upassende vis for å forsvare sine pseudovitenskapelige syn.

Det som fikk meg til å lese artikkelen er at den er på physicsworld.com, den internasjonale fysikkorganisasjonens, IOP, magasinjournal. Den som ikke har vitenskapelige artikler, men som har mer populærvitenskapelige artikler om vitenskapelige artikler. Populærvitenskapelige artikler er her en litt relativ term.

Konklusjonen min ette å ha lest denne saken er at det hadde mye mer fore seg enn det jeg skulle tro, og der er mange ting jeg vil se på igjen om 10-15 år. Som en ny forklaring på hvordan luktesansen fungerer. Eller fotoner i hjernen. Det siste skulle ikke overraske når man har ladede partikler i bevegelse, men jeg har aldri hørt om eller tenkt på før.

Jeg liker å finne slike artikler, noe som gjør det verdt å ha solgt en bit av seg selv til Google.

Are we melting Antarctica irreversibly?

The great ice-sheets in Antarctica and Greenland holds many mysteries. David Chandler, a postdoctoral fellow at the Bjerknes Centre and NORCE, are trying together with his colleagues to unravel these mysteries. In this episode David Chandler takes Stephen Outten and Ingjald Pilskog to the Antarctica where we are discussing how global warming are melting the ice-sheet, in some places irreversibly, leading to sea level rise and life altering climate changes to people all over the globe.

David Chandler is a postdoctoral fellow at NORCE and Bjerknes Centre for Climate Research.

Stephen Outten is a researcher at Nansen Environmental and Remote Sensing Center and Bjerknes Centre for Climate Research.

Ingjald Pilskog is an associated professor at Western Norway University of Applied Sciences and connected to the Bjerknes Centre for Climate Research.