Hvem er jeg?

Jeg er en fysiker, kjemiker, utdanner, formidler, nerd og Pen&Paper rollespiller.

Jeg jobber nå som førsteamanuensis i naturfag ved lærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. Jeg jobber hovedsakelig med grunnskolelærerutdanningen, men jeg jobber også for at jeg skal bli mer involvert i barnehageutdanningen.

Jeg mener at å formidle kunnskap er et moralsk imperativ. Det å jobbe på lærerutdanningen er en flott mulighet for å overføre den kunnskapen jeg har opparbeidet meg igjennom min utdannelse og forskning. Jeg jobber også aktivt som vitenskapsformidler med blant annet Bjerknessenterets podcast.